Vítejte na našem webu

 

Tyto webové stránky slouží především členům zbraslavského Okrašlovacího spolku, kteří se věnují projektu "Obnova a údržba zbraslavských studánek". Vítáme ale i všechny návštěvníky a čtenáře, kteří mají o toto téma zájem, zajímají se o okolí svého bydliště, čistotu životního prostředí nebo přímo o studánky.

Na podzim roku 2012 se na Zbraslavi po mnoha letech opět rozběhla činnost Okrašlovacího spolku. Členové tohoto nově vzniklého spolku se podílejí na projektech zvelebení Městské části Praha - Zbraslav a jeden z těchto projektů se věnuje studánkám, případně pramenům, které jsou na Zbraslavi. Ne všechny studánky jsou totiž v dobrém stavu, některé jsou zanedbané a potřebují zvelebit nebo průběžně udržovat.

Členky Okrašlovacího spolku osobně zmapovaly zbraslavské studánky, přidaly je do veřejně přístupné mapy na internetu a určily strategii a priorotu úprav studánek.

Některé studánky také budou upravovány v součinnosti s Úřadem Městské části Praha - Zbraslav, který dodává například úklidový materiál nebo zajišťuje svoz odpadu.

Pokud máte zájem podílet se na obnově a údržbě studánek, kontaktujte nás, rádi Vás přivítáme. 

 

Studánku dej mi blízko u lesa
A nehlubokou Jenom na dlaň vody
A do ní žabku která vodu čistí

Na podzim povybírám napadané listí
V zimě se budu starat aby nezamrzla
A v srpnu zavedu tam lidi žíznivé

A to je všechno Snad je v moci tvé
Udělat pro mne malý důlek vody
Ve kterém by se odrážela nebesa

(Jan Skácel)

 

 

Studánka U INterny, Praha 5 - Zbraslav

 

 

Datum poslední aktualizace: 07.11.2013